Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Lớp Lá Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 11:15:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, 5 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Lớp Lá 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: