Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 01:08:37

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,6 (17h30 -19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Phú Định
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp 2 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: