Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 22:07:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tiếng Việt, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 2+4 từ 19h->20h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Việt Rèn Chữ Lớp Lá Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: