Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 07:53:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sáng
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xà Bang, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Xà Bang Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: