Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 13:12:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: Bé 9 tuổi, cần học lập trình C, pascal
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, (Trường Bách khoa hoặc Khoa học tự nhiên)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: