Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 20:49:50

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (Rãnh Từ 13h đến16h)
Thông tin: học viên nữ 29t
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: