Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 15:59:39

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: Chiều 13h
Thông tin: Học viên nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: