Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 05:22:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2 và chọn T4/T6 (8h-10h)
Thông tin: Học viên nữ, năm 1 ĐH
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Long, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Hòa Long TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: