Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 04:32:33

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi:
Thời gian: sx sáng từ 8h->11h
Thông tin: hv nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, phí 300.000
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Long Mỹ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: