Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 17:49:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 150.000đ/buổi, lương: 200k/1b (dạy 120phút)
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T,2,3,4,5,6 (từ 19h30 trở đi), T7,CN (ban ngày)
Thông tin: học viên nữ 41t
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: