Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:26:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp linh động(19h30 -21h)
Thông tin: học viên nam, cần học Microsoft Access
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: