Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 00:34:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, khoảng hơn 40 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Tân Hưng TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: