Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 11 Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 01:27:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, 250k/ buổi
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sx CN ( trừ 8h-10h)
Thông tin: hs học passcan
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Lộc An, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 11 Lộc An Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: