Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 08:01:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều t7,CN ( từ 15h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: