Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 3 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 09:32:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,CN (9h30 – 11h)
Thông tin: học sinh nam, ngoan, chăm học
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 3 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: