Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Lớp 9 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 04:43:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 200.000đ/buổi
Số buổi: .
Thời gian: Sáng – Chiều ( sắp xếp với phụ huynh )
Thông tin: học sinh nam, ôn thi học sinh giỏi.
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Phí 150k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Lớp 9 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: