Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 1, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 00:53:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi)
Thông tin: học viên nam, 36 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, tin cơ bản A ( văn phòng)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 1, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 1 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: