Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 12, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 18:00:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: tối sắp xếp (18h-20h)
Thông tin: học viên nữ, học lâu rồi nên quên
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 12, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 12 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: