Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 13:38:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng, 250k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T234567 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học viên nam, học excel nâng cao
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: