Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 21:43:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (sau 18h trở đi)
Thông tin: học viên nữ, cần học cắt ghép video
Yêu cầu: Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: