Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 04:38:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (18h-20h)
Thông tin: học viên nữ, 40 tuổi, học excel
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Phước Nguyên TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: