Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Tin Học Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 16:54:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Tin Học,
Lớp dạy:
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối (Từ 20h30 hoặc 21h) – Hoặc sắp xếp (chiều từ 15h)
Thông tin: học viên nữ, cần học word, excel
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, Phí 300k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Tin Học Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: