Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 04:03:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng, || GV: 2.200.000/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T26 (Chiều sắp xếp)
Thông tin: học viên nam, trường đại học Tài Chính Marketing
Yêu cầu: Nam/Nữ, GV:2tr2/tháng|| SV: 1tr7/tháng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: