Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 4 Lớp 5 Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 23:47:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh, trường Lương Thế Vinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Kim Long, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 4 Lớp 5 Kim Long Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: