Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 05:04:15

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, luyện thi thử vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 Phước Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: