Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 21:56:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối T23456 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hiệp Phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Nghệ, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 Suối Nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: