Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 5 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 20:10:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357(20h-21h30)
Thông tin: Học sinh nữ, lớp tích hợp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 5 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: