Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 6 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 19:57:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 5 lên 6
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 6 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: