Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 7 Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 23:39:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Long Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 7 Long Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: