Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Anh Văn Lớp 9 Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 21:49:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường chánh hưng
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, học hè lớp 8 lên 9. Đầu tháng 6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Cù Bị, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Anh Văn Lớp 9 Cù Bị Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: