Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 06:09:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6,7 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Sương Nguyệt Anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: