Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/04/2021 20:16:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: