Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 07:44:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa, Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Anh Văn Lớp 9 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: