Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 10 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 01:59:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 270.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ sau 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Mức Phí: 100.000đ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 10 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: