Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 10 Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 18:33:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Rãnh tối Tsắp xếp, sáng T7, cả ngày CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm sơ lý
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 10 Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: