Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 11 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 16:25:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6,7,cn từ 5h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 11 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: