Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 7 Lớp 8 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/01/2021 22:39:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2-4-5 (19h->
Thông tin: 2hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 7 Lớp 8 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: