Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/11/2020 03:24:07

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T25 (14h-16h)
Thông tin: học sinh nam, trường ngô sĩ liên
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: