Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 22:22:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.500.000đ
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sáng – chiều)
Thông tin: học sinh nữ, trường Minh Đức
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SSV:2tr || GV: 2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Lớn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Láng Lớn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: