Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Hóa Lớp 9 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 09:06:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: rãnh tối T2,5,7,cn
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Hóa Lớp 9 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: