Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 1 Phường 7, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 17:40:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam, trường nguyễn nhược thị
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 7, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 1 7 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: