Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/03/2021 07:47:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T7(rãnh sáng – tối) + CN (rãnh từ 3h chiều-> tối)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên sv nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 An Ngãi Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: