Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 23:36:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 2tr/2b/90 phút
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Dương Văn Thì
Yêu cầu: Nam/Nữ, SV/2b/1tr2 || GV/2b/2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Hòa Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: