Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 10:07:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5 ( TỪ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam Trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: