Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 19:33:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 4+6 từ 19h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Phước Thuận Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: