Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 23:48:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3, 5 (từ 16h30 trở đi), T2,4 (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung Nguyễn Huệ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, GV dạy tốt, Dạy lâu dài lên 11 luôn
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: