Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 22:16:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6,7 (19h15 -20h45)
Thông tin: nhóm học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tân Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: