Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Lớp 12 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 05:23:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 12,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T2,4,6 (chọn từ 14h đến 16h30)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 Lớp 12 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: