Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 07:34:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T56 (Từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thượng Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: