Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lớp 10 Phường 5, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 23:07:53

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN( từ 16h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 5, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 10 5 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: